logo  

Family of ALEXANDER MCCREADIE and ELIZABETH STEWART

Husband: ALEXANDER MCCREADIE ( - )
Wife: ELIZABETH STEWART ( - )
Children: AGNES MCCREADIE (1874- )

Husband: ALEXANDER MCCREADIE

Name: ALEXANDER MCCREADIE
Sex: Male
Father: -
Mother: -

Wife: ELIZABETH STEWART

Name: ELIZABETH STEWART
Sex: Female
Father: -
Mother: -

Child 1: AGNES MCCREADIE

      picture    
      Spouse: JOHN DOUGLAS    
 
Name: AGNES MCCREADIE
Sex: Female
Spouse: JOHN DOUGLAS (1872- )
Birth 1874
Death

Note on Husband: ALEXANDER MCCREADIE

RESIDENT @ 108 ARK LANE, GLASGOW @ TIME OF DAUGHTERS WEDDING